TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Hieroja / Voice massage Korhonen Elina
Kuninkaankatu 38, 70100 Kuopio
040 588 6710
Y-tunnus 1186131-6

Rekisterin nimi
Hieroja / Voice massage Korhonen Elina asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen ja yhteydenottojen ylläpitämiseen ja hoitojen turvalliseen suunnitteluun asiakaslähtöisesti. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Tietojen keräys
Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat: asiakkaan nimi, postiosoite, puhelinnumero, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä muut tiedot, jotka voivat vaikuttaa hoitojen suunnitteluun.

Tiedot kerätään puhelimitse ja suullisesti asiakastapaamisissa.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellista.

Tietojen luovutus
Asiakasrekisteri on luottamuksellinen eikä tietoja luovuteta muille tahoille.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä oikeus pyytää henkilötietojen oikaisua, poistoa ja siirtoa. Rekisteröity voi rajoittaa ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä, on hänellä oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

 

VERKKOSIVUSTON HUOMIOT

Muilta sivustoilta upotettu sisältö ja linkit
Hierontakuopio.com sisältää upotettua sisältöä (Google Maps) ja linkkejä muille sivustoille.

Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.

Siirry sivun alkuun